Sigurno se ne raduje zbog neonskog koktela, koji para oči